top of page

Pedodontistler Neler Yapar ?

Çocuklarda diş hekimi korkusu oluşmamasını sağlarlar ve çocuklar için diş tedavisini keyifli bir oyuna çevirirler.


Woman drinking orange juice

  • Çocuğun çürük risk grubunu belirleyerek kişiye özgü koruyucu programlar düzenlerler.

  • Çocuklarda ağız-diş bakımı hakkında hem çocuğu hem aileyi bilgilendirirler.

  • Diş çürüğü oluşmadan uygulanabilecek koruyucu uygulamaları düzenler ve uygularlar. (Fissür Örtücü, Flor Uygulamaları)

  • Süt ve genç daimi dişlerin restoratif ve endodontik tedavilerini yaparlar. (Dolgular, Kanal tedavileri, Ampütasyonlar)

  • Çocuğun çene ve diş gelişiminin düzenli ilerlemesini kontrol ederler.

  • Kötü ağız alışkanlıklarının durdurulmasına yönelik tedaviler yapar. (Parmak emme, Tırnak yeme, Kalem ısırma vs.)

  • Süt dişlerinin çekimlerini ve gerekli ise yer tutucu ve çocuk protezi yaparlar.

  • Çocuk dental bir travma yaşadıysa bununla ilgili takipleri ve tedavileri yürütürler.

  • Özel ilgi gerektiren çocukların diş tedavilerini ameliyathane şartlarında sedasyon ya da genel anestezi altında yaparlar.

Comments


bottom of page