top of page

Çocuklarda diş hekimi korkusu oluşmamasını sağlarlar ve çocuklar için diş tedavisini keyifli bir oyuna çevirirler.


Woman drinking orange juice

  • Çocuğun çürük risk grubunu belirleyerek kişiye özgü koruyucu programlar düzenlerler.

  • Çocuklarda ağız-diş bakımı hakkında hem çocuğu hem aileyi bilgilendirirler.

  • Diş çürüğü oluşmadan uygulanabilecek koruyucu uygulamaları düzenler ve uygularlar. (Fissür Örtücü, Flor Uygulamaları)

  • Süt ve genç daimi dişlerin restoratif ve endodontik tedavilerini yaparlar. (Dolgular, Kanal tedavileri, Ampütasyonlar)

  • Çocuğun çene ve diş gelişiminin düzenli ilerlemesini kontrol ederler.

  • Kötü ağız alışkanlıklarının durdurulmasına yönelik tedaviler yapar. (Parmak emme, Tırnak yeme, Kalem ısırma vs.)

  • Süt dişlerinin çekimlerini ve gerekli ise yer tutucu ve çocuk protezi yaparlar.

  • Çocuk dental bir travma yaşadıysa bununla ilgili takipleri ve tedavileri yürütürler.

  • Özel ilgi gerektiren çocukların diş tedavilerini ameliyathane şartlarında sedasyon ya da genel anestezi altında yaparlar.

Çocuk diş hekimliğinin birinci amacı, diş sorunlarının oluşmasını engelleyecek önlemleri almak ve çocukları çürüksüz bir geleceğe yönlendirmektir.


Close up on avocados and green shake

Diş çürüğünü önlemeye yönelik koruyucu uygulamalar için de çocuğun ve ailesinin ağız-diş sağlığı ve beslenme konusunda eğitilmesine büyük önem verilmektedir. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları arasında yüzeyel flor ve fissür örtücü işlemleri yer almaktadır.


Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, diş problemleri yaşanmadan önlem almak için yapılabilecek yollardan biridir.


 Close up of bread

Diş temizliği ilk dişin çıkmasıyla birlikte başlamalıdır. İlk dişlerde ebeveyn tarafından yapılan temizlik, sonraki dönemde çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasıyla devam eder.


Ne zaman ki çocuk bir fırçayı sapından kavrayabilecek yaşa gelirse, o yaşta eline hemen bir fırça vermek gerekir. Çocukların diş temizliği için fluoridsiz bebek diş macunu veya sadece su ile yumuşak, yaşa uygun diş fırçası kullanmak uygun olur. Daha sonra etkin fırçalanıp fırçalamadığına bakılmaksızın fırçaya ağzına sokup hareket ettirmesi yeterlidir. Bu hareket ilk alışkanlığın başlangıcıdır. Anne ve baba, çocuğa yardımcı olabilir. En güzeli çocuğa rol model olan anne – baba ile beraber diş fırçalamaktır. Çocuk, hareketleri göreceği için kendisi de taklit edecektir. Çocuklar küçük yaşlarda dişlerini etkili olarak fırçalama yetkisine sahip olmazlar. Bu nedenle ebeveynler 7-8 yaşına dek çocuklarının dişlerini fırçalamalarına yardım etmelidirler. Günde iki defa sabah akşam yapılan diş fırçalamanın 1 tanesinin ebeveyn yardımıyla yapılması daha iyi bir temizlik sağlar.

bottom of page